Rezerwacja

Rezerwacja On-line

[bookero_form]

 

 

Wysokość ceny za noc zależy od ilości rezerwowanych dób, wszystkie wartoości dostępne są w zakładce Cennik.

Jeżeli w powyższym formularzu chcesz wynająć więcej niż 1 pokój –„uwagach” napisz jaką opcję wybierasz dla nich (np dla drugiego i trzeciego pokój STANDARD dla dwóch osób).

  • W podane wyżej ceny wliczone jest śniadanie.
  • Doba noclegowa trwa od 15:00 do 11:00 dnia kolejnego.

 

  • Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% całości kwoty (najpóźniej 48 po zatwierdzeniu terminu).
  • Rezerwując pokój akceptujesz regulamin, który jest dostępny w zakładce Regulamin.

 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych jest : FUH Chata „na Końcu” Świata – Pierzchała Dorota.
*Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie: a. art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów sporządzania umowy na czas pobytu w obiekcie, b art. 6 ust. 1 pkt. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żadanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c. art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
*Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
*Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
*Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy.
*Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.